Board logo

标题: [活动录像] 【活动錄像】9.20醉美嘉年华《迎国庆 度中秋》大型晚会(战友139)【记】52329(图文) [打印本页]

作者: 52344    时间: 2020-9-22 15:15     标题: 【活动錄像】9.20醉美嘉年华《迎国庆 度中秋》大型晚会(战友139)【记】52329(图文)

本帖最后由 52329 于 2020-9-22 17:19 编辑
& p9 Y. x5 O; ~2 I5 O$ A) x
  i9 C: ]: w. D3 Q- y5 ZVV宣传4 L/ v  {$ `' }
' {# {; `& B6 k% U; N! y: a  U) }9 ~

( m! q2 b, X' p: ]

醉美嘉年华《迎国庆 度中秋》大型文艺晚会
5 d% g& P$ Z" {8 u2 v

  B! ?% y8 F: z

錄制:战友

新闻来源:金色嘉年华->网络家园->醉美嘉年华[电信]->739502

$ z7 R5 `4 \$ ^2 X4 {4 l8 A

kk0 r3 J. Y- g, e( |! @- I' j! P. L7 H0 R1 Q

活动名称:醉美嘉年华《迎国庆 度中秋》大型文艺晚会

活动时间:2020年9月20日20:00

活动地点:金色嘉年华->网络家园->醉美嘉年华[电信]->739502
: A. @8 Q6 ?$ P# P" g

* Q) O5 N$ e/ K. ~# ?

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/56/393b77b9a862b36d4f5ae0cf162c1af2.mp4[/video]
. k# ]! c8 V  r; K( r


) A! ]3 J4 V4 Q

房间路径

金色嘉年华->网络家园->醉美嘉年华[电信]

房间ID:739502

( s( _' O; H4 J0 l9 N

2 k# @$ \2 d, j4 n4 s( p- N7 I

$ V) z# L' v- Q7 p5 i5 _4 H# f5 s( Y

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>


) G. j& c9 B) V+ r  |- ]3 A

【责任编辑:52329】


作者: 52344    时间: 2020-9-22 15:16

QQ图片20200920214638.png
2020-9-22 15:16

4 ?# ?- I$ Q" V7 x% c图片附件: QQ图片20200920214638.png (2020-9-22 15:16, 599.89 KB) / 下载次数 1
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2786865&k=2e884019d42653ad00f6db0cf8b85000&t=1607204631&sid=gfcgRt


作者: 52344    时间: 2020-9-22 15:16

https://music.51vv.com/v/PORDUn4Q
欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0